Members of the IACP Board of Directors

2023-2025

Zhilin Liu, Chair of the IACP, Tsinghua University

Si Chen, Michigan State University

Yefu Chen, The University of Texas at Austin (student member)

Zhenhua Chen, The Ohio State University 

Sylvia He, The Chinese University of Hong Kong

Yiyi He, Georgia Institute of Technology

Meiqing Li, University of California, Berkeley (student member)

Zhongjie Lin, University of Pennsylvania

Tao Tao, Carnegie Mellon University

Kailai Wang, University of Houston

Li Yin, University at Buffalo, The State University of New York

Haotian Zhong, Renmin University of China

Zhixi Zhuang, Toronto Metropolitan University

Fei Chen, Chair of IACP European Chapter, University of Liverpool

2021-2023

Hongwei Dong, Chair, California State University, Fresno

Si Chen, Texas A&M University (student member)

Zhenhua Chen, The Ohio State University

Junfeng Jiao, University of Texas at Austin

Julia Harten, University of British Columbia

Sylvia He, Chinese University of Hong Kong

Zhongjie Lin, University of Pennsylvania

Zhilin Liu, Tsinghua University

Jige Quan, Seoul National University

Tao Tao, Carnegie Mellon University (student member)

Wenjie Wu, Jinan University

Xiang Yan, University of Florida

Haotian Zhong, Renmin University of China

2019-2021

Lingqian Hu, Chair, University of Florida

Hongwei Dong, California State University, Fresno

Yiping Fang, Portland State University

Chenghe Guan, New York University, Shanghai

Junfeng Jiao, University of Texas at Austin

Julia Harten, University of British Columbia (student member)

Zhilin Liu, Tsinghua University

Jige Quan, Seoul National University

Xiaoguang Wang, Central Michigan University

Wenjie Wu, Jinan University

Xiang Yan, University of Michigan

Siqi Zheng, Massachusett Institute of Technology

Haotian Zhong, Renmin University of China (student member)

2017-2019

Yan Song, Chair, UNC Chapel Hill

Hongwei Dong, California State University, Fresno

Yiping Fang, Portland State University

Chenghe Guan, Harvard University

Shenjing He, University of Hong Kong

Lingqian Hu, University of Wisconsin, Milwaukee

Fangru Wang, Georgia tech University (student member)

Rui Wang, John Hopkins University

Xiaoguang Wang, Central Michigan University

Yang Zhang, Virginia Tech University

Haotian Zhong, Texas A&M University (student member)

Junfeng Jiao, UT-Austin (Alternate member)

2015-2017

Xinyu (Jason) Cao, Chair, University of Minnesota

Mengke Chen, World Bank

Chenghe Guan, Secretary, Harvard University (student member)

Shenjing He, University of Hong Kong

Weifeng Li, University of Hong Kong

Jianzhen Liu, University of Hong Kong (student member)

Yan Song, University of North Carolina, Chapel Hill

Rui Wang, Treasurer, University of California, Los Angeles

Yiming Wang, University of Bristol

Yu Xiao, Texas A&M University

Yang Zhang, Virginia Polytechnic Institute and State University

Lingqian Hu, University of Wisconsin, Milwaukee (alternative member)

2013-2015

Qisheng Pan, Chair, University of Texas, Arlington

Shannon Bassett, Harvard University

Xinyu (Jason) Cao, University of Minnesota

Mengke Chen, University of Pennsylvania (student member)

Mi Diao, Singapore National University

Chenghe Guan, Harvard University (student member)

Weifeng Li, Hong Kong University

Yu Xiao, Portland State University

Jiangping Zhou , Hong Kong University

2011-2013

Xueming Chen, Chair, Virginia Commonwealth University

Shannon Bassett, Harvard University

Lan Deng, University of Michigan

Mi Diao, Singapore National University

Jianxiang Huang, Harvard University

Qisheng Pan, Texas Southern University

Nick Smith, Harvard University (Student Member)

Fei Yang, University of Washington (Student Member)

Jiangping Zhou, Hong Kong University

Mengke Chen, University of Pennsylvania (Alternate Member)

Yizhao Yang (Alternate Board Member)

2009-2011

Zhong-Ren Peng, Chair, University of Florida

Xueming (Jimmie) Chen, Virginia Commonwealth University.

Jianxiang Huang, Sasaki Associates Inc.

Jianling Li, University of Texas, Arlington

Ming Zhang, the World Bank

Richard LeGates, San Francisco State University

Jiawen Yang, Georgia Institute of Technology

Yi Zhu, Massachusetts Institute of Technology (student member)

Sisi Liang, the University of Pennsylvania (student member)

2007-2009

Qing Shen, Chair, University of Maryland

Daniel Abramson, University of Washington

Xin Jin, University of Illinois (Student member)

Dick LeGates, San Francisco State University

Zhong-Ren Peng, University of Florida

Fulong Wu, Cardiff University, UK

Jiawen Yang, Peking University, Shenzhen

Ming Zhang, University of Texas, Austin

Yi Zhu, Massachusetts Institute of Technology (Student member)

2005-2007

Tingwei Zhang, Chair, University of Illinois Chicago

Qing Shen, University of Maryland

Yan Zhang, World Bank

Daniel Abramson, University of Washington

Zhong-Ren Peng, University of Wisconsin-Milwaukee

Fulong Wu, Cardiff University, UK

Ming Zhang, University of Texas, Austin

Zhan Guo, Massachusetts Institute of Technology (Student member)

Jinhua Zhao, Massachusetts Institute of Technology (Student member)